Ana Sayfa iSLAM ve KUR'AN-I KERİM ORUÇ TUTAN UZUVLARA VERİLECEK ÖDÜLLER

ORUÇ TUTAN UZUVLARA VERİLECEK ÖDÜLLER

5
0
ORUÇ TUTAN UZUVLARA VERİLECEK ÖDÜLLER
ORUÇ TUTAN UZUVLARA VERİLECEK ÖDÜLLER

Her organın orucu ve bu oruç karşılığında alacağı bir mükâfat vardır. Bu organlar oruçlarını tuttuklarında her bir organın karşılık olarak elde ettiği bir ödüldür. 

Muhyiddin İbnü’l Arabî Hazretleri Fütûhât-ı Medeniyye’de uzuvların orucu üstüne şu hatırlatmalarda bulunur:

Hakikî oruç, yemeyi ve içmeyi terk etmek yok tüm organların orucudur.

Ey Adam! Hakîkî oruç, yemeyi içmeyi terk etmek değildir. Hakiki oruç fakat organları günahlardan uzak tutarak denetim altına almaktır;

ORGANLARIN ORUCU

Dilin orucu; “Birbirinizin gıybetini yapmayın!” âyeti (el-Hucurât 49’12)

Gözün orucu; “Mü’milere söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar” âyeti (en-Nûr 24/30)

Kulağın orucu; “Kur’an okunduğunda onu dinleyin ve susun” âyeti (el-A’râf 7/204)

Elin orucu; “Kendilerine ellerinizi çekin denilenleri görmedin mi?” âyeti (en-Nisâ 4/77)

Ayağın orucu; “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme” âyeti (Lokmân 31/18)

Karnın orucu; “Mallarınızı aranızda bâtıl yolarla yemeyiniz” âyeti, (el-Bakara 2/188)

Avret organın orucu; “Ve zinâya yaklaşmayın” âyetidir. (el-İsrâ 17/32)

ORUÇ TUTAN ORGANLARIN ÖDÜLLERİ

Her organın, orucu karşılığında alacağı bir mükâfat vardır.

Bu organlar oruçlarını tuttuklarında her bir organın karşılık olarak elde ettiği bir ödülü vardır;

Ayakların ödülü; “Oraya uzlaştırma içerisinde ve güvenle giriniz” âyeti (el-Hicr 15/46)

Elin ödülü; “Orada içilince abes laf söyletmeyen ve günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar” âyeti (et-Tür 52/23)

Avret yerinin ücreti; “Ve biz onların siyah iri gözlü hûrilerle evlendirmişizdir” âyeti (ed-Duhân 44/54)

Dilin ödülü; “Onların duaları orada “Allahım! Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim” demeleri, birbirlerine esenlik dilemeleri ise “Selâm” demeleridir” âyeti (Yûnus 10/10)

Karnın ödülü; “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyiniz ve içiniz” âyetidir. (el-Hakka 69/24)

Kulağın ödülü; “Orada ne boş bir laf, ne de günaha sokan bir şey, bilâkis, onlara hitâben söylenen “Selâm, Selâm” sözlerini işitirler” âyetidir. (el-Vâkı’a 56/25-26)

Gözün ödülü ise; “O gün aydınlık yüzler vardır Rablerine bakan” âyetidir. (el-Kıyâme 75/22-23)

ORUÇ, AÇLIK VE SUSAMA DEĞİLDİR

Nice oruç tutanlar vardır fakat oruçlarından onlara kalan ancak açlık ve susuzluktur.

Ahmed b. Hanbel ve Ibn Mâce -radıyallahu anh- rivâyet etmişlerdir.

“Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle demiştir: “Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarından onlara kalan ancak açlık ve susuzluktur. Ve geceleri (ibadet için) nice kalkanlar vardır ancak kalkmalarından onlara kalan da ama uykusuzluktur.” Olur Ya, kişinin orucu küfür ve hakâret gibi fena sözler söyleme, yalan hitabe, manâsız işlerine ve abes sözlerle meşgul olma gıybetle bozulur mu, diye sorarsan, âlimlerin çoğuna tarafından bozulmaz ancak ecri azalır ve yükü artar. Dolayısıyla ona orucundan bedenini yorma dıştan bir şey kalmaz, derim.

İbn Ebî Şeybe -radıyallahu anh- Resulullah’ın -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dediğini rivâyet etmiştir: “Oruç tuttuğunda, kulağın ve gözün oruç tutsun, dilin de yalandan ve günah olan sözlerden beri dursun. Sana hizmet eden kimseye ızdırap etmeyi bırak. Üstünde bir önem, vakar ve sükûnet olsun. Yemek Yemek yediğin günle oruçlu olduğun günü aynı geçirme (arasında fark olsun).”

Sahîhayn’da Ebû Hureyre’den -radıyallahu anh- rivâyetle sâbit olmuştur ama Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle demiştir: “Kul böylece laf söyler oysa o laf nedeniyle büyüklüğü doğu ile batı arası dek olan ateş girer.” Bu (sadece bir) sözün cezası iken haram ile iftar edenin hâli nice olur.

Kesintisiz oruç tutanlara vâad edilen sevab ise ancak Allah ve Rasûlü’nün -sallallahu aleyhi ve sellem- râzı olduğu oruç içindir. Bu oruç ise bütün leke, pislik ve günahlardan arındırılmış olan oruçtur.

Hasan Halid el-Mevlevî oruç hakkında şöyle buyurur: “Oruç şeriatte orucu bozan şeylerden el çekmektir. Hakikatte, dünya nimetlerine istek etmekten sakınmaktır. Meşayıh demişlerdir ama; Cesedin orucu, orucu bozan yiyeceklerin tamamından uzaktan durmaktır. Kalbin orucu, günahların vesveselerinden kalbi korumaktır. Ruhun orucu, yaratılmış hiçbir şeye övgü etmemektir. Başın orucu, müşahede denizinde defalarca gark olmaktır.”

Kaynak: Rabia Brodbeck, Altınoluk Dergisi, Sayı: 388

ORUÇ NEDİR? – VİDEO

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?ORUÇ NEDİR? ORUÇ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLERORUÇ NEDİR? ORUÇ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLERDİLE ORUÇ TUTTURMAKDİLE ORUÇ TUTTURMAKORUÇ TUTMANIN GAYESİORUÇ TUTMANIN GAYESİRAMAZAN’IN ÖZÜ BUNDA SAKLI!RAMAZAN’IN ÖZÜ BUNDA SAKLI!TEVBE ETMEK İÇİN FIRSAT AYITEVBE ETMEK İÇİN FIRSAT AYIORUÇ TUTARKEN AÇ KALDILARORUÇ TUTARKEN AÇ KALDILAR

Bir Cevap Yazın