Ana Sayfa iSLAM ve KUR'AN-I KERİM VİSAL ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

VİSAL ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

5
0
VİSAL ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?
VİSAL ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?

Visal orucu nedir, nasıl tutulur? Visal orucu tutmanın hükmü…

Yiyip içmeksizin iki ya da daha artı günün oruçlarını birbirine eklemenin hükmü…

VİSAL ORUCU NEDİR?

Visal orucu ya da savm-ı visal (iftarsız oruç) iftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruçtur.

Allah Resûlü çok vakit aç olarak oruca başlardı. Bâzı zamanlar savm-ı visâl (iftarsız oruç) tutardı. Sahâbe de böyle gerçekleştirmek isteyince:

“–Siz kuvvet yetiremezsiniz!” buyururdu. (Buhârî, Savm, 48)

İbn-i Abbas’ın (r.a.) rivâyetine tarafından, Resûlullah, peş peşe birkaç gece aç sabahlar, hâne halkı da çoğu vakit akşamları yiyecek bir şey bulamazlardı. Zaten ekmekleri de ekseriyetle arpa ekmeği idi. (İbn-i Sa’d, I, 400)

Enes bin Mâlik’in (r.a.) bildirdiğine göre, Fâtıma vâlidemiz, Peygamberimize pişirdiği ekmekten bir tutam getirmiş ve Allah Resûlü:

“–Bu nedir?” diye sorduğunda:

“–Pişirdiğim çörektir. Size getirmeden canım çekmedi.” demişti.

Fahr-i Âlem:

“–Üç gündür babanın ağzına giren birincil lokma bu olacak!” buyurdu. (İbn-i Sa’d, I, 400; Heysemî, X, 312)

Tekrar o kadar çok rivâyetten öğrendiğimize tarafından, Allah Resûlü’nün açlıktan beline taş bağladığı olurdu. (Buhârî, Megâzî, 29; Rikâk, 17; Tirmizî, Zühd, 39/2371; İbn-i Sa’d, I, 400)

VİSAL ORUCU HARAM MIDIR?

Hazret-i Ayşe ve Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine tarafından Peygamber Efendimiz iftar etmeden orucu birbirine eklemeyi yasakladı. (Buhârî, Savm 48, 49; Müslim, Siyam 59. Aynca bk. Ebû Dâvûd, Savm 24)

İbni Ömer (r.a.) şöyle dedi:

Resûlullah iftar etmeden bir günün orucunu değişik günün orucuna eklemeyi yasaklamıştı. Ashâb-ı Kiram:

“– Yâ Resûlallah! Fakat sen ekliyorsun? dediler.” Peygamberimiz:

“– Şüphesiz ben sizin gibi değilim. Ben yedirilip içirilmekteyim.” buyurdu. (Buhârî, Savm 48; Müslim, Siyam 56. Hem bk. Ebû Dâvûd, Savm 24; Tirmizî, Savm 62)

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SAVM-I VİSAL NE DEMEKTİR?SAVM-I VİSAL NE DEMEKTİR?YOLUMUZUN ESÂSIYOLUMUZUN ESÂSI“BİR BARDAK SUYLA ORUCA NİYETLENİYORUM”“BİR BARDAK SUYLA ORUCA NİYETLENİYORUM”ADAK NEDİR? ADAK ORUCU NASIL TUTULUR?ADAK NEDİR? ADAK ORUCU NASIL TUTULUR?ORUÇ TUTMANIN MENDUP OLDUĞU GÜNLERORUÇ TUTMANIN MENDUP OLDUĞU GÜNLERKEFÂRET ORUCU NEDİR?KEFÂRET ORUCU NEDİR?ORUÇ TUTULMASI YASAK VE MEKRUH OLAN GÜNLERORUÇ TUTULMASI YASAK VE MEKRUH OLAN GÜNLER

Bir Cevap Yazın